targeting

وقتی افراد باهوش تر از خود را بکار میگیرید، ثابت میکنید که از آنان باهوش تر هستید.

وقتی افراد باهوش تر از خود را بکار میگیرید، ثابت میکنید که از آنان باهوش تر هستید.

لبخند بزنید به موفقیت هایتان

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ارزیابی ترجمه تخصصی» ثبت شده است

متن های ترجمه شده هر یک دارای کیفیتی است کیفیت مطلوب و مناسب را می توان با ارزیابی ترجمه تخصصی بدست آورد. انتخاب دارالترجمه رسمی در تهران که به درستی به ارزیابی ترجمه تخصصی بپردازد، بسیار مشکل است.

ترجمه متون دانشجویی

 ارزیابی

با وجود پیچیدگی های ترجمه تخصصی، می بایست از درستی معنا و مفهوم متن اطمینان حاصل کرد. ارزیابی یعنی: بررسی اینکه یک متن از نظر نگارش، معنا و مفهوم هیچگونه اشکال نداشته باشد. پروژه و متن های ترجمه شده قبل از تحویل به مشتری، به ارزیابی می رسد.

ارزیاب در ترجمه متون تخصصی، به بررسی رعایت برخی موارد تخصصی و معنا واملا و نگارش آن میپردازد. در صورت خطا یا اشتباهی ارزیاب متن را برای اصلاح به مترجم باز می گرداند. پس از رفع و بررسی های مجدد توسط ارزیاب ترجمه تخصصی متن به مشتری تحویل داده می شود.

گاهی درخواست تحویل ترجمه در زمان کمتری، کار ارزیاب را دشوار خواهد کرد. در این موارد دشواری بدین صورت است که یک کلمه با دو معنی در آن تخصص صحیح است. بنابراین مترجم با انتخاب یکی از آنها، ترجمه اش را برای برقراری نظم متن تغییر میدهد.

ویژگی های ارزیاب 

ارزیاب کیست و چه ویژگی هایی دارد؟ واگذاری یک متن خاص به شخصی با مهارت، برای بررسی و تصمیم درستی ترجمه تخصصی را ارزیاب میگویند. این فرد مسئولیت تمام بخش های ترجمه را از نظر سازگاری و ثبات بر عهده دارد. ترجمه تخصصی ارزیابی شده نشان دهنده انسجام و انتقال مفهوم درست ترجمه متن است.

ارزیابی ترجمه تخصصی

ارزیابی اصطلاحات املایی در ترجمه تخصصی

بررسی املای اصطلاحات استفاده شده در متن (به خصوص از زبان فارسی به انگلیسی)، بسیار مهم است. این بررسی با ارزیابی صورت میگیرد. استفاده از فرهنگ لغات بهنگام ترجمه برای مترجم ها واضح است که گاهی رعایت نمیکنند. اینجاست که ارزیاب با بررسی کلمات متوججه اشکال شده و به مترجم تذکر می دهد.

بررسی گرامر کلمات

برای بررسی و تست کیفیت ترجمه، متنها را در ورد (word) باز کنید. با وجود مسئول ارزیابی و بررسی کیفیت متن، با این مورد در واقع به تضمین 100 درصد رسیده و متن آماده تحویل به مشتری می باشد